MELEKLERE İMAN Meleklere İnanmanın Fayda ve Tesirleri Her zaman ve her yerde bizimle beraber olan, bizden hiç ayrılmayan melekler bulunduğuna inanan bir müslüman, gizli  yerlerde “Beni kimse görmüyor, istediğimi yaparım” diyemez, fenalık yapamaz. Çünkü nerede olursa olsun meleklerin kendisini gözetlediğini, iyilik ve kötülüklerinin yazıldığını bilir. Böylece meleklere olan imanımız bizi kötülük yapmaktan alıkor. Bunlardan başka …
MELEKLERE İMAN Büyük Melekler ve Görevleri     1) Cebrâil: Meleklerin en büyüğüdür. Görevi: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah’ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i Allah’tan Peygamberimize getiren Cebrâil’dir.     2) Mikâil: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur yağması, rüzgâr esmesi, ekinlerin bitmesi v.s. gibi)     3) İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra …
MELEKLERE İMAN MELEKLERE İMAN İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler, nurdan yaratılmış varlıklardır. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Melekler, Allah’ın sevgili kullarıdır. Allah’ın emirlerini kusursuz yerine getirirler, hiç günah işlemezler. Yüce Allah, varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. Bunlardan kimisi bizim görebileceğimiz, kimisi de göremiyeceğimiz şekildedir. İnsan, bazı varlıkları göremiyor. Çünkü, insanın gözü her şeyi …
Allah’a İman SUBUTÎ SIFATLAR VE ANLAMLARI    HAYAT: Allah diridir. Her canlıya hayat veren O’dur. İLİM: Allah her şeyi bilir. O’nun bilgisi, Sınırsızdır. O’nun bilgisi dışında hiç bir olay ve olgu kalamaz. SEMİ: Allah her şeyi duyar. O’nun duyması sınırsızdır. O’nun duyması dışında hiç bir şey olamaz. O her şeyi, uzaklık ve yakınlık söz konuşu …
Allah’a İman ZATÎ SIFATLAR VE ANLAMLARI VÜCUT: Allah’ın var olması demektir. Allah vardır, varlığı her hangi bir başka varlığa muhtaç değildir. KIDEM: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. BEKÂ: Allah’ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı ve sonu olmak, bizim gibi sonradan yaratılmışlara ait niteliklerdir. Allah’ın varlığının bir başlangıcı ve bir sonu yoktur. VAHDANİYET: Allah birdir. Hem zatında ve …
Yukarı